Verzekeringen

Bij banksparen spaart u op een speciale, geblokkeerde rekening: de bankspaarrekening. Het spaartegoed kunt u niet op elk moment opnemen.

U kunt een bankspaarrekening openen met o.a. de volgende doelen:

  • Sparen voor een aanvulling op uw pensioen(tekort)
  • Gouden Handdruk banksparen

Neem voor meer informatie over banksparen contact met ons op.

Sparen voor een aanvulling op uw pensioen(tekort)

Om ook na uw pensionering het leven te kunnen leiden dat u voor ogen heeft, is het belangrijk om bij uw situatie stil te staan. Hoeveel inkomen heeft u later nodig en bouwt u voldoende op? U kunt met banksparen een aanvulling op uw pensioen opbouwen en uit laten keren in termijnen. Dit wordt pensioen banksparen, pensioensparen of lijfrentesparen genoemd.

Neem voor meer informatie over banksparen voor aanvulling op pensioen(tekort) contact met ons op.

Gouden Handdruk banksparen

Neemt u door een reorganisatie of een arbeidsgeschil afscheid van uw werkgever? Dan krijgt u soms een ontslagvergoeding (Gouden Handdruk). U kunt met banksparen dit bedrag bruto (zonder inhouding van belasting) laten storten op een spaarrekening, of het bedrag uit laten keren in termijnen. Dit wordt ook wel Gouden Handdruk Sparen genoemd.

Neem voor meer infomatie over Gouden Handdruksparen contact met ons op.