Verzekeringen zakelijk

Het zekere voor het onzekere nemen!

TEKST TEKST

Voor meer informatie kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.

Schadeverzekeringen

TEKST

Neem voor meer informatie over schadeverzekeringen contact met ons op.

Levensverzekeringen

TEKST

Neem voor meer informatie over levensverzekeringen contact
met ons op.

Inkomensverzekeringen

Een inkomensverzekering is een verzekering die met name bedoeld is voor de zelfstandig ondernemer. Met deze verzekering kunt u het risico van inkomensterugval door bijvoorbeeld ziekte of ongeval verzekeren.

Een voorbeeld van een inkomensverzekering is:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een bedrag uit voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent. Dit bedrag heeft u vooraf afgesproken. U heeft een grote vrijheid om de verzekeringsvoorwaarden mee te bepalen. Maar meestal spreekt u met de verzekeraar af dat u maximaal tachtig procent van uw (gemiddelde) inkomen verzekert. 


Gedeeltelijk
Raakt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijgt u ook een gedeeltelijke uitkering. Deze krijg u volgens een uitkeringsschaal die vastligt in de polis.

Wachttijd
Het is gebruikelijk dat u een wachttijd bepaalt. Dit is een eigenrisicoperiode. Tijdens deze periode krijgt u geen uitkering.

Neem voor meer informatie over een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met ons op.